НКПД-2011

Подкрепяте ли предложението на ЧС "Читалища от община Поморие-2010" гр. Поморие

Да
9
100%
Не
0
Няма гласували
Нямам мнение по въпроса
0
Няма гласували
 
Общо гласовеCOLON 9

g.petrov
МненияCOLON 116
Регистриран наCOLON 15 Мар 2010, 11:51
МестоположениеCOLON гр. София
CONTACTCOLON

НКПД-2011

Мнениеот g.petrov » 04 Фев 2011, 13:11

Здравейте колеги,

Тук публикувам Писменото предложение на Читалищно сдружение "Читалища от община Поморие-2010" гр. Поморие до Министъра на труда и социалната политика, Министъра на финансите, Министъра на културата и Председателя на Съюза на народните читалища относно НКПД-2011 и несъответствието, което се получава между размера на субсидията и минималния осигурителен праг.
Писменото становище можете да го прочетете по-долу или:
  - да го изтеглите в PDF формат
   pismeno predlojenie.pdf
   Писмено предложение на Читалищно сдружение "Читалища от община Поморие-2010" гр. Поморие
   (1.7 MiB) 3750 пъти
  - да го видите на страницата на НЧ "Светлина-1939г." гр. Поморие
  - да го видите във Фейсбук.


№ 2/01.02.2011г.
До Министъра на Труда и социалната политика
До Министъра на финансите
До Министъра на Културата
До Председателя на Съюза на Народните читалища

ПИСМЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
инж. ик. Кольо Николов-Председател на ЧС „Читалища от Община Поморие-2010 г." гр.Поморие, ул. „Княз Борис!", №110, п.к. 8201, област Бургас

Относно: НКПД-2011.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Финансирането на Юридическите лица с нестопанска цел Народни читалища, основно се осъществява по две направления:
1. Субсидии от Републиканския бюджет за делегираните държавни дейности, съгл. чл. 10 от ЗДБРБ за 2011 г., чрез съответната Община, съгласно приложение №5. В чл. 11, ал. 2 от същия Закон са определени стойностните и натуралните показатели на общините за делегираните от държавата дейности съгласно приложение №6.
1.1 .Стойностните показатели за Община Поморие за делегираните от държавата дейности за 2011 г., в т. ч., колона 7, Дейност Култура 202 160лв.
1.2. Натуралните показатели за Община Поморие за делегираните от държавата дейности за 2011 г., в т. ч., колона 13, Дейност Култура, Субсидирана численост 35 щатни бройки.
2. Финансирания от Общинския бюджет над субсидията по т. 1, с Решение на Общинския съвет, съгл. чл. 22, ал. 2 от Закона за Народните читалища /ЗНЧ/ и/или от собствени средства, според материалната база, дейността и възможността за изява на колективите на съответното читалище.
3. Субсидиите по т. 1 е в размер на 481. 33 лв. и включва ФРЗ на щатния персонал, издръжка на читалищната институция, като консумативи, закупуване на нова литература, такси за интернет и какво ли не.
4. В чл. 8, ал.1 от Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г., се определят месечните осигурителни доходи, а съгласно т. 1, от същия член се определят и минималните месечни размери на осигурителните доходи през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение №1. Читалищата попадат под пореден №72 от същото в НКИД - 90, 91, 92, 93 и съгласно ЗДБРБ за 2011 г.

5. След Приложение № 1 от Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г., в Забележки:.....4. „Минималният осигурителен доход не се прилага за работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на параграф I. т. I от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството /ЗС/. "
6. Съгласно чл. 17а от ЗНЧ, всяко читалище трябва да има Секретар, на когото са му определени функции по Закон. Според НКДД-2011, Читалищния секретар е код 1349 3010, или с ръководни функции и това е така, защото той представлява заедно и по отделно с Председателя читалището. До тук нищо нередно и необичайно, но стигаме до минималния осигурителен праг които за 2011 г. е в размер на 543. 00 лв.
7. Съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗНЧ „ Читалище могат да учредят най-малко 50 дееспособни физически лица за селата и 150- за градовете.... ", т.е. Закона ги дели на градски и селски, но не и НКПД.
Картинката е следната:
1. Държавата отпуска 481. 33 лв. на една субсидирана бройка, която задължително в малките населени места трябва да е Читалищен секретар с минимален осигурителен праг 543.00 лв., въпреки, че 95% от постъпващите суми в читалищните институции са бюджетни, за тях параграф 1 от ЗС не важи. В община Поморие ОРЗ за 1 щатна бройка в селата е 280.00 лв., а БРЗ е максимум 380.00 лв., от което следва, че натоварването с данъци и осигуровки е както за работодателя, така и за работещия.
2. През годините субсидиите /годишни/СГ/ и месечни СМ//, минималния осигурителен праг /МОП/ и минималната работна заплата /МРЗ/ са били следните:
Год. СГ СМ МОП МРЗ ОРЗ
2007г. 318.00лв. 180.00лв. 215лв.
2008 г. 5775.88лв. 481.32лв. 397.00лв. 220.00лв. 260лв.
2009 г. 6416.47лв. 534.70лв. 503.00лв. 240.00лв. 280лв.
2010г. 5775.89лв. 481.32лв. 514.00лв. 240.00лв. 280лв.
2011 г. 5776.00лв. 481.33лв. 543.00лв. 240.00лв. 280лв.
От което следва изяждане на парите на читалищата и невъзможността да
функционират и развиват дейността си.
Уважаеми Господа,
В срока по §. 2. и на основание чл. 15, ал. З, във връзка с чл. 15, ал. 2 и във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 2.2, п.т. „б" от Правилника за прилагане на НКПД-2011 г., правя следните обосновани предложения за промени и допълнения:
1. За населени места определени като села да се въведе длъжност с наименование „Секретар, библиотекар" в Списъка на длъжностите в НКПД-2011 г. и код 3343 3011 или 3435 3026
или,
2. Да се инициира законодателна инициатива и да бъде допълнен параграф 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството /ЗС/.", който цитирам:

§1. По смисъла на този закон:
"Бюджетни предприятия" са държавните и общинските органи, техните структурни единици и всички икономически обособени лица, прилагащи бюджети, бюджетни сметки, извънбюджетни сметки и фондове по смисъла на Закона за устройството на държавния бюджет и Закона за общинските бюджети, както и държавните фондове и институции по задължителното обществено, здравно и друго осигуряване, държавните висши училища. Българската академия па науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио и други лица и структурни единици, чиито сметки и операции се включват от Министерството на финансите в консолидираната фискална програма.

а именно:
§ 1, По смисъла на този закон:
"Бюджетни предприятия" са държавните и общинските органи, техните структурни единици и всички икономически обособени лица, прилагащи бюджети, бюджетни сметки, извънбюджетни сметки и фондове по смисъла на Закона за устройството на държавния бюджет и Закона за общинските бюджети, както и държавните фондове и институции по задължителното обществено, здравно и друго осигуряване, държавните висши училища, Българската академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио И други лица и структурни единици, чиито сметки и операции се включват от Министерството на финансите в консолидираната фискална програма и Народните читалища по Закона за Народните читалища.

Това ще помогне, не само на читалищата от община Поморие, а и на всички читалища в България!

С уважение:
инж. ик. Кольо Николов
Председател на Читалищно сдружение
„Читалища от община Поморие-2010 г."
Инж. Георги Петров,
Председател,
Асоциация "Съвременни читалища"
Тел./факс: 02/4161504, 4627103
Мобилен: 0896669222
g.petrov@association.bg
http://www.association.bg

napredak_elena
МненияCOLON 1
Регистриран наCOLON 19 Юли 2011, 14:19

Re: НКПД-2011

Мнениеот napredak_elena » 19 Юли 2011, 14:28

Становището Ви е абсолютно вярно с едно единствено уточнение - минималния осигурителен праг за "читалищен секретар" - точно е дифинирана длъжността - е 738 лв. Ние също опитахме да намерим отговори по възникналия (точно казано) проблем, но до настоящия момент действията ни са без резултат.


Назад към

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 и 0 госта