Промени в закона за народните читалища

Място за дискусия относно законовата рамка, в която съществуват читалищата
g.petrov
МненияCOLON 116
Регистриран наCOLON 15 Мар 2010, 11:51
МестоположениеCOLON гр. София
CONTACTCOLON

Re: Промени в закона за народните читалища

Мнениеот g.petrov » 06 Апр 2012, 16:26

Доклад на комисията по регионална политика и местно самоуправление относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народните читалища, № 102 – 01 – 63, внесен от Министерски съвет

Д О К Л А Д


На редовно заседание, проведено на 10 ноември 2011 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народните читалища, № 102 – 01 – 63, внесен от Министерски съвет на 30. 09. 2011 г.
В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на културата и на Националното сдружение на общините в Република България.
От името на вносителите законопроектът бе представен от г-н Митко Тодоров – заместник-министър на културата.
Основната цел на предложените със законопроекта изменения и допълнения е преодоляването на проблеми, възникнали при неговото прилагане, както и по пълно и ясно регламентиране функциите на министъра на културата и на органите на местното самоуправление.
С предложените изменения са преразгледани основните дейности на читалището, с оглед постигане на съответствие с разпоредбите на Закона за обществените библиотеки и на Закона за културното наследство.
Регламентирани са правомощията на министъра, на областния управител и на кметовете на общини при осъществяване на политиката в областта на читалищното дело. Създадена е възможност за осъществяване на координация между органите на местното самоуправление и държавните органи относно процесите на отчет и анализ на дейностите, осъществявани от читалищата. Предвидено е издаването на наредби на министъра на културата, с които да се регламентират воденето на публичния регистър на народните читалища и определянето на стандарти за дейност на читалищата.
Предложени са допълнителни функции на комисията за разпределение на държавната субсидията за читалищата, свързани с тяхната дейност. Предвижда се комисията да бъде съвещателен орган на кмета на съответната община, като чрез нея ще се регулират процесите на отчитане и планиране на дейностите в областта на читалищното дело в съответните общини.
Предложени са и промени, свързани с правомощията на органите на читалището, като се създава възможност за настоятелството да участва пряко в организацията на дейността на читалищата, включително да взема решения по въпроси относно управлението и разпореждането с имуществото на читалището.
Със законопроекта се предлага учредяването и функционирането на читалищните сдружения да се осъществява по реда, предвиден за юридическите лица с нестопанска цел, с оглед създаване на възможности за участие на сдруженията в проекти, включително кандидатстване по европейски програми или други инициативи.
В хода на дискусията народните представители поставиха редица въпроси, като обърнаха внимание, че част от текстовете предложени в законопроекта, не са добре формулирани и не съответстват на идеите за промени, изложени от вносителите. Основната част от забележките бяха по отношение на функциите и състава на комисиите към кметовете на общини, вписванията в регистъра към министъра на културата, критериите и начина за отпускане и разпределяне на субсидиите за читалищата. Направени бяха и редица бележки от правно-технически и редакционен характер по отношение на отделни разпоредби на законопроекта.
От страна на Националното сдружение на общините бе изразена по принцип подкрепа към законопроекта, като същевременно бяха направени и редица бележки за евентуални промени в отделни разпоредби, с оглед на тяхното прецизиране.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление - с 0 гласа - “за”, 1 глас - “против” и 15 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народните читалища, № 102 – 01 – 63, внесен от Министерски съвет, да не бъде приет на първо гласуване.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КОМИСИЯТА ПО
РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
инж. Любен Татарски
Инж. Георги Петров,
Председател,
Асоциация "Съвременни читалища"
Тел./факс: 02/4161504, 4627103
Мобилен: 0896669222
g.petrov@association.bg
http://www.association.bg


Назад към

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 1 и 0 госта