Професионално обучение по професия "Библиотекар"

g.petrov
МненияCOLON 116
Регистриран наCOLON 15 Мар 2010, 11:51
МестоположениеCOLON гр. София
CONTACTCOLON

Професионално обучение по професия "Библиотекар"

Мнениеот g.petrov » 24 Мар 2011, 14:53

Уважаеми дами/господа,

С чувство на удовлетворение бихме искали да Ви информираме, че вече са налице всички нормативни предпоставки за провеждане на професионално обучение на библиотекари със средно образование. С влизането в сила на Закона за обществените библиотеки (ЗОБ) (обн. в ДВ. бр. 42 от 5 юни 2009 г.), се въвежда изискването за професионална квалификация, обвързано с възможностите за назначаване на работа на квалифицирани кадри в общинските и читалищните библиотеки (чл. 35, ал. 3 и чл. 39, ал. 2). В Преходните и заключителни разпоредби, т. 7 на Закона се дава гратисен период от 7 години за работещите в обществените библиотеки без библиотечна квалификация за придобиването й.
В изпълнение на ЗОБ, Асоциация "Съвременни читалища“ (АСЧ) и Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) предприеха съвместни действия по осигуряването на обучение за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професията "Библиотекар“.

Асоциация "Съвременни читалища" (http://www.association.bg/) работи за повишаване на квалификацията на читалищните служители и превръщането на читалищата в достъпно място за обучение на местните общности. Асоциацията притежава Лиценз № 200612327, издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение за провеждане на обучение по професия "Библиотекар", съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Българската библиотечно-информационна асоциация (http://www.lib.bg/) e водещата организация в изграждането на система за повишаване на професионалната квалификация на библиотекарите в България и нейни експерти са разработили програмата, по която ще се извършва обучението.

В организационния модел на обучението е залегнал стремежът да бъде достъпно и удобно за обучаемите – да бъде доведено максимално близо до местоживеенето им, да се намалят отсъствията от работа, да се редуцират максимално пътуванията. Общият хорариум на обучението е 960 часа, от които 416 по теория и 544 по практика. Успешно завършилите пълния курс на обучение и положили държавните изпити по теория и практика лица ще получат Свидетелство за придобита III степен на професионална квалификация по професия "Библиотекар", съгласно чл. 52, 52а и 53 на Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета. По време на провеждането на обучението АСЧ стриктно ще спазва изискванията на ЗПОО и другите нормативни актове, уреждащи провеждането на професионални обучения и ще води изрядно цялата необходима документация.

Очаква се до 15 август 2011 г. да стартира новата процедура "Аз мога повече" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", която насърчава заети по трудов договор или самонаети лица, да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация, с цел повишаване възможностите за кариерно развитие и усъвършенстване. По нея могат да кандидатстват колегите, които желаят да се включат в обучението и ако бъдат одобрени, ще им бъдат възстановени таксите за участие.

Читалищните библиотекари могат да заявят интерес за включване в обучение попълвайки формуляра на следния адрес - http://www.association.bg/bg/forms/librarians_training

Убедени сме, че ръководството на читалищата в лицето на читалищните Настоятелства оценяват ползата от квалифициран библиотекар в читалищната библиотека, който ще реализира ефективното й функциониране, ще има знанията и уменията да предоставя съвременни услуги за хората от населеното място. Осигуряването на професионалното изпълнение на една от читалищните дейности ще донесе просперитет и ползи, както за Читалището, така и за хората от общността, ще промени живота и възможностите им чрез библиотеката. Разчитаме, че читалищните Настоятелства ще проявят далновидност и ще оценят значението на инвестиция в развитието на човешкия ресурс и ще съдействат за изпълнението на Закона.

Надяваме се да подкрепите нашата инициатива, като разпространите тази информацията сред читалищата от Вашия регион.


С уважение,

Асоциация „Съвременни читалища”
инж. Георги Петров

Българска библиотечно-информационна асоциация
Ваня Грашкина
Инж. Георги Петров,
Председател,
Асоциация "Съвременни читалища"
Тел./факс: 02/4161504, 4627103
Мобилен: 0896669222
g.petrov@association.bg
http://www.association.bg

Назад към

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 1 и 0 госта